Wydruk zdjęć w różnych formatach na jednym arkuszu papieru.

Aby na jednej kartce umieścić kilka różnych zdjęć w różnych formatach i się przy tym nie napracować należy:

  1. Otworzyć zdjęcie, które chcemy mieć na jednej kartce w różnych formatach.
  2. Wybieramy polecenie File/Automate/Picture Package czyli Plik/Automatyzuj/Pakiet obrazów.
  3. Wyświetli się okno dialogowe, w sekcji Source Images(Obrazy źródłowe) wybieramy czy aktualne zdjęcie, które mamy otwarte chcemy użyć jako źródło(opcja domyślna) czy może jednak inne, możemy także wstawić kilka różnych zdjęć.
  4. W kolejnej sekcji ustawiamy: rozmiar strony, układ, rozdzielczość, tryb koloru.
  5. Ostatnia sekcja to podpis naszych zdjęć, z tego lepiej nie korzystać bo napisy nanoszone są na zdjęcia, czyli tak zwany znak wodny. Jest to przydatna funkcja tylko dla fotografa lub grafika, który przygotowuje wydruki próbne na klienta.
  6. W dolnym prawym rogu okna dialogowego możemy edytować układ i zapisać go jako nasz szablon.
  7. Na koniec klikamy Ok.

I tak oto w kilka minut mam jedno bądź kilka różnych zdjęć w różnych formatach na jednej stronie.

 

Leave a reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>