Kadrowanie zdjęć

W Photoshopie można kadrować zdjęcie na kilka różnych sposobów, jednak ja przedstawię najprostszy sposób kadrowania zdjęć.

1. Otwieramy zdjęcie, które chcemy skadrować.

2. Wciskamy klawisz C lub piątą ikonę od góry na lewym panelu z narzędziami.

3. W obszarze roboczym fotografii wciskamy lewy klawisz myszy, przytrzymujemy i przeciągamy, aby powstała ramka. Nie musimy od razu narysować ramki o pożądanym kształcie, później można zmieniać dowoli jej kształt. W celu zmiany kształtu zaznaczenia chwytamy za jeden z punktów(kwadraciki) i przesuwamy w pożądanym kierunku. Jeżeli nie chcesz stracić proporcji zdjęcia, zalecam utworzenie zaznaczenia na całym zdjęciu, następnie łapiemy za narożnik, wciskamy i trzymamy klawisz Shift. Kadrujemy wedle gustu. Możesz także ustawić sobie proporcje kadrowania. Po wciśnięciu klawisza C na górnym pasku narzędzi pojawią nam się następujące pola: pierwsze rozwijalne, mamy tu predefiniowane ustawienia narzędzia kadruj, w tym miejscu możemy sami utworzyć i zapisać nasze proporcje kadrowania, następne pole to szerokość wpisujemy wartość, wysokość tutaj także wpisujemy wartość. Aha ważna sprawa, przed wpisaniem jakichkolwiek wartości klikamy na polu szerokość prawym przyciskiem i wybieramy jednostkę miary, podobnie robimy na polu wysokość. W kolejnym polu wpisujemy rozdzielczość.